HRVATSKI FILMSKI INSTITUT

STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOG ISELJENI҆TVA

# 11,092             2022    

U ovom filmu, sveuńćiliŇ°ni profesori i studenti dijele svoje vińĎenje u novoj akademskoj disciplini koja se bavi problemom iseljavanja generacija talentiranih Hrvata iz njihove lijepe domovine, Republike Hrvatske. Unatońć tome Ň°to ima sve prirodne i ljudske komponente za uspjeŇ°an razvoj druŇ°tva, postoji politińćki status quo izmeńĎu snaga koje Ňĺele u potpunosti prihvatiti demokratsko, produktivno, demografski ukljuńćivo slobodno trŇĺiŇ°no gospodarstvo i onih koji traŇĺe iskljuńćivo vlastiti interes, ukorijenjen u proŇ°losti privilegiranih komunistińćkih elita.¬†


To je rezultiralo rastuńáim nezadovoljstvom stanovniŇ°tva drŇĺavnim odluńćivanjem i upravljanjem, sluŇĺbenicima koji toleriraju i time promińću podobnost nad kvalitetom te korupciju nad transparentnoŇ°ńáu i odgovornoŇ°ńáu. Sve to dovodi do zastoja demokratskog, ekonomoskog i demografskog razvoja te iseljavanjem velikog broja mladih ljudi. U pokuŇ°aju da se znanstveno rijeŇ°i ovaj problem i da znanost ponudi rjeŇ°enja koja bi odredila odreńĎivanje buduńánosti Hrvatske drŇĺave u spomenutom aspektu, SveuńćiliŇ°te u Zagrebu osnovalo je Hrvatski studij, a odnedavno i odjel za demografiju i hrvatsko iseljeniŇ°tvo.


S toga, profesori i studenti upuńáuju srdańćan, nadahnjujuńái poziv mladima i dijaspori da se pridruŇĺe i podrŇĺe njihov novi program ‚Äď Studij demografije i hrvatskog iseljeniŇ°tva ‚Äď na Hrvatskim studijima, SveuńćiliŇ°ta u Zagrebu. Ovaj studij priprema buduńáe generacije stvaraoca javnih politika, istraŇĺivańća i struńćnjaka koji ńáe koristiti znanstvene projekcije i modele za donoŇ°enje odluka u najboljem interesu Hrvatskog naroda.


Redatelj                   Nikola Knez

Producenti¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nikola Knez, Damir O. RadoŇ°

Koproducent¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Anton KikaŇ°

Scenarij                   Dr. Dorothy McClellan

Narator¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Zlatko Jelinińá

Direktor fotografije   David Knez

MontaŇĺer¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kristian Matias Knez

Film Genre              Dokumentarni 

Zemlja porijekla       Hrvatska, SAD         

                         

Za dodatne informacije o studiju

demografije, kliknite na ovu ikonu:

Znanstveni rad nije dostupan

Gledanjem filma ili kupnjog istog, pristajete na naŇ°e Uvjete.¬†¬† Hrvatski Filmski Institut, 2015 ¬© Sva prava pridrŇĺana.

Kompletan sadrŇĺaj na ovim stranicama od 2015-2024 ¬© Hrvatski Filmski Institut, Sva prava pridrŇĺana