HRVATSKI FILMSKI INSTITUT

IZBORNI ZAKON REPUBLIKE HRVATSKE

#         01:28 minuta           2023    

Izborni Zakon Republike Hrvatske


Osvrńáuńái se na trideset godina od stvaranja suverene, samostalne i slobodne¬†¬†Republike Hrvatske, ovaj film postavlja pitanje u kojoj je mjeri Hrvatska uspjela ili podbacila u razvoju izbornog procesa koji jamńći demokratska prava grańĎana u slobodnoj, zdravoj, transparentnoj i produktivnoj druŇ°tvenoj zajednici.¬†¬†Kroz iskrene i zanimljive intervjue vońĎene s istaknutim hrvatskim znanstvenicima, politińćkim voditeljima koji su kreirali izborni zakon, humanitarnim vońĎama,¬†¬†pravnim i ekonomskim struńćnjacima, ovaj film ispituje sluŇĺi li izborni proces odabiru vońĎa koji predstavljaju i djeluju u najboljem interesu naroda ili u interesu politińćkih elita ńćiji su korijeni duboko usańĎeni u problematińćnu komunistińćku proŇ°lost zemlje. Suprotstavlja li se izborni zakon uńćinkovito korupciji ili je potińće, preuzimaju li politińćke elite kontrolu nad Vladom.¬†¬† Snose li politińćki lideri i stranke odgovornost za svoje postupke?¬†¬†


Odgovori na ta pitanja pokazuju kljuńćnu ulogu koju ńáe izborni zakon imati u ostvarivanju Hrvatske pravedne sudbine i demokratske buduńánosti.


Svoja zapaŇĺanja o izbornom zakonu u Hrvatskoj drŇĺavi u ovom jedinstvenom filmu iznijeli su cijenjene/a dame i gospoda:¬†

Vice Vukojevińá, Vladimir ҆eks, prof.dr.sc. Josip Jurńćevińá, Dr. Natalija Kanańćki, doc.dr.sc. Stjepan Sterc, dr.sc. Tomislav Jonjińá, dr. ŇĹeljka Markińá, dr.sc. Davorka Budimir, dr.sc. Andrej GrubiŇ°ińá, dr.sc. Hrvoje Pende, Karlo Novosel, KreŇ°imir Miletińá, ńźuro Vidmarovińá.

Redatelj                    Nikola Knez

Producent¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Damir O. RadoŇ°, Nikola Knez

Scenarij¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Dr. Dorothy S. McClellan, Dr. Natalija Kanańćki

Direktor fotografije    David Knez

Narator¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Zlatko Jelinińá

Film Genre                Dokumentarni, Politika 

Zemlja porijekla         Hrvatska, SAD                        

Gledanjem filma ili kupnjog istog, pristajete na naŇ°e Uvjete.¬†¬†Hrvatski Filmski Institut ¬© Sva prava pridrŇĺana.

Kompletan sadrŇĺaj na ovim stranicama od 2015 - 2023 ¬© Hrvatski Filmski Institut, Sva prava pridrŇĺana