Wollfy Krašić                                                                      Chicago: CroLibertas

 

ON THE ROAD TO FREEDOM

Croatian National Resistance 

to the Yugoslav Communist Regime (1945-1966)


Dok su nacije u zapadnoj Europi s olakšanjem i radošću dočekale svibanj 1945. godine i propast nacizma i fašizma, niz onih u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi pao je pod drugo i kako će se pokazati – mnogo dugotrajnije ropstvo – komunizam. Situacija je još teža bila za one koje su se našle u višenacionalnim državama u kojima su njihovi nacionalni identiteti sustavno bili potiskivani, a pripadnici marginalizirani. Štoviše, neki, poput Hrvata, iskusili su pod krinkom borbe protiv fašizma te „narodnog neprijatelja“ i masovno biološko istrebljivanje od strane Komunističke partije Jugoslavije tijekom Drugog svjetskog rata, a onda i novouspostavljenog jugoslavenskoga komunističkog režima. Stoga, Hrvati u svibnju 1945. godine nisu dočekali slobodu i pravdu, nego jedan od najcrnjih trenutaka u svojoj višestoljetnoj povijesti, što je nagnalo mnoge od njih da se organizirano suprotstavljaju ili pokušaju suprotstaviti daleko nadmoćnijem i okrutnom neprijatelju.


O dijelu te borbe govori upravo objavljena knjiga na engleskome jeziku ON THE ROAD TO FREEDOM. Croatian National Resistance to the Yugoslav Communist Regime (1945―1966). Konkretnije, knjiga opisuje i analizira djelovanje nekoliko desetaka hrvatskih državotvornih organizacija i skupina koje su djelovale na području Hrvatske od završetka Drugog svjetskog rata do sredine 1960-ih godina. Pri tome valja naglasiti da su u raznim oblicima organiziranog otpora jugoslavenskome komunističkom režimu na tlu Hrvatske sudjelovali Hrvati i iz ostalih dijelova hrvatskog povijesnog i etničkog teritorija – ponajprije Bosne i Hercegovine, ali i dijelova Crne Gore te Vojvodine. Uz spomenuto, knjiga objašnjava razloge i načine progona i osoba hrvatske nacionalnosti koje nisu razvile konkretnu antirežimsku djelatnost, ali ih je režim smatrao potencijalnom opasnošću, prvenstveno zbog želje da njeguju i iskazuju elemente hrvatskog nacionalnog identiteta. Među takvima, na meti komunističkih vlasti posebno su bili zagrebački studenti podrijetlom iz Hercegovine i Dalmatinske zagore.
Istraživanje predstavljeno u knjizi sugerira da su različiti oblici otpora u spomenutome razdoblju postojali diljem Hrvatske, da su u njemu sudjelovale osobe iz različitih društvenih slojeva te da su mlade hrvatske generacije, odgojene ili rođene u jugoslavenskom komunističkom sustavu, postepeno preuzele teret borbe za slobodu i neovisnost. Uz to, u knjizi se nedvojbeno dokazuje kako su borci za neovisnu hrvatsku državu koji su promišljali o njenom budućem ustroju potonju zamišljali isključivo kao demokratsku te socijalno pravednu. Ova knjiga prilog je i povijesti hrvatske političke emigracije, budući da govori i o osobama koje su pred progonom morale napustiti domovinu i nastavile s političkim radom u inozemstvu, od kojih su neki stradali u atentatima jugoslavenskih obavještajnih službi.


Autor knjige je povjesničar s Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Wollfy Krašić. Objavila ju je izdavačka kuća CroLibertas Publishers iz Chicaga (Illinois, Sjedinjene Američke Države). Recenzenti knjige su dr. sc. Josip Mihaljević s Hrvatskog instituta za povijest te dr. sc. Ante Čuvalo, višedesetljetni javni djelatnik među hrvatskim iseljenicima i umirovljeni sveučilišni profesor povijesti. Knjiga ima 217 stranica, napisana je na temelju dokumenata jugoslavenskih represivnih službi, objavljenih sjećanja nekadašnjih političkih zatvorenika i intervjua autora s potonjima, a opremljena je nizom raznovrsnih grafičkih priloga. Također, knjiga sadrži veći broj bilježaka koje čitatelju koji ne poznaje hrvatsku povijest olakšavaju razumijevanje teme.
You can order the book at the e-mail address: roadtofreedom1945@gmail.com


Prices: Croatia – 17 euros, includes shipping; all other countries 30 euros or 33 US dollars, includes shipping. 


Make payment via PayPal to CroLibertas Publishers crolibertas.publishers@gmail.com

Kompletan sadržaj na ovim stranicama ©2015-2023 Hrvatski Filmski Institut. Sva prava pridržana