Matija Hunjadi


ZBOG ISTRAŽIVANJA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA TITOVIH PARTIZANA UKLJANJAJU Dr. JOŽU DEŽMANA


Nakon odluke Ustavnog suda Slovenije koji je vladajuće zaustavio u čistkama vrha RTV Slovenije kako bi ondje imenovali svoje direktore i urednike, Vlada i dalje ima problema s čistkom koju provodi ministrica kulture Asta Vrečko (Ljevica), ukidanjem muzeja neovisnosti i novije povijesti, eliminiralo bi sjećanje na neovisnost, kada je ukinut totalitarni socijalizam i građanima zajamčene osnovne slobode i prava uobičajena u zapadnom svijetu. 


Ukidanjem diktature ukinuto je i "pravo" vlasti da samovoljno smjenjuje ljude na način da se sada pokušavaju riješiti ravnatelja Muzeja slovenske osamosvojitve dr. Željko Oset i ravnatelja Muzeja novije povijesti dr. sc. Jože Dežmana. Dežmanu je prošli tjedan posebnim nalogom čak pismeno zabranjen dolazak na posao u muzej čiji je ravnatelj. U nalogu o zabrani dolaska na posao tvrde da mu je mandat ravnatelja istekao “po samom zakonu”.  Ovo je neistina.


Sabor nije donio zakon koji bi imao tako poseban sadržaj o Dežmanu. Odredbe o prijevremenim ostavkama ima, međutim, i u izmjenama zakona o RTVS-u, koje je također pripremilo ministarstvo Aste Vrečko,  projekt je zapeo na Ustavnom sudu, kako bi suci procijenili što rade vladajući? Krše li ustavna načela slobode medija.


U KULTURI ZAPOSLENI IMAJU SINDIKALNA PRAVA


Gotovo je komično da nalogom o zabrani dolaska na posao Dežmanu jamče ravnateljsku plaću, iako mu je “po zakonu” zabranjen rad kao ravnatelju. Kako su napisali, razlog nemogućnosti obavljanja poslova prema ugovoru nije na strani zaposlenika, te slijedom toga ima pravo na 100 posto plaće do konačnog sređivanja statusa!


Redoslijed ovog montiranog procesa za uklanjanje Dr. Dežmana kako ne bi dalje istraživao jame i ZLOČINE Titovih partizana i komunističkih egzekutora.NALOG NATAŠE ROBEŽNIK


Poslodavac, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovska cesta 23, 1000 Ljubljana, sjedište $.t 9322981000, porezni ured $.t SI 25004603, zastupan po v.d. ravnateljica mag. Nataša Robežnik (u daljnjem tekstu poslodavac), sukladno Zakonu o radnim odnosima (u daljnjem tekstu ZDR-1), 


dana 22. ožujka 2023. godine izdaje sljedeći 


NALOG O NEDOLASKU NA POSAO


Radnik, Dr. Jože Dežman, Sobčeva 23a, 4248 Lešće, rođen 26.09.1955., ima ugovor o radu u St. 1/2021, od 24. 02. 2021. na određeno vrijeme, u trajanju mandata ravnatelja od 01. 02. 2021. do zaključno 31. 01. 2026., za mjesto ravnatelja Muzeja novejše zgodovine Slovenije (u daljnjem tekstu: MNZS).


Vlada Republike Slovenije donijela je 19. siječnja 2023. odluku o uspostavi javne Instituta "Muzej novije in suvremene zgodovine Slovenije". Odluka o kojoj je riječ bila je objavljen u Službenom glasniku RS, st. 7/2023, od 20.01.2023. 


Uz predmet donesena je odluka o spajanju javne ustanove MNZS i javne ustanove "Muzej slovenske osamosvojitve". Sukladno navedenom MNZS je prestala postojati.


Temeljem navedenog, ravnatelju MNZS-a prestao je mandat prema samom zakonu 13. veljače 2023. godine, kada je MNZS izbrisan iz registra i ujedno upisana nova javna ustanova tzv. Muzej novije i suvremene povijesti Slovenije.


Slijedom svega navedenog, zaposlenik više ne može obavljati poslove temeljem Ugovora o radu od 24.02.2021.godine za radno mjesto ravnatelja MZ.


Službenik dakle ima sklopljen ugovor o radu na vrijeme trajanja mandata od 01. 02. 2021. do 31. 01. 2026. za radno mjesto ravnatelja MZ. Uslijed brisanja iz sudskog registra od 13.02.2023., poslodavac više ne može osigurati rad radniku temeljem ugovora o radu, jer radnik više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova temeljem navedenog ugovora, a ujedno i njegov poslodavac je prestao postojati.


Slijedom navedenog, to znači da poslodavac radniku više ne može osigurati ugovoreni posao sukladno sklopljenom Ugovoru o radu od 24.02.2021., te uzima u obzir činjenicu da radnik više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova. Prema sklopljenom ugovoru o radu znači da mu je poslodavac prestao postojati, s toga poslodavac nalaže da  radnik dr. Jože Dežman više neće dolaziti na posao od 23.03.2023 jer, kako je gore objašnjeno, nisu stečeni uvjeti za obavljanje poslova po sklopljenom ugovoru o radu.


S obzirom na to da razlog nemogućnosti obavljanja poslova prema sklopljenom ugovoru o radu nije na strani radnika, radnik ima pravo na 100% naknadu osnovne bruto plaće do konačnog reguliranja statusa.

 

Nalog je Dežmanu poslala Nataša Robežnik, vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove Muzej moderne in novije zgodovine Slovenije, koju je ministar Vrečko postavio kako bi se riješio dvoje stranački nelojalnih stručnjaka. Ali ovdje postaje još kompliciranije. 


Dežman je u veljači na Okružnom sudu u Ljubljani podnio tužbu za poništenje upisa novog muzeja u sudski registar i za poništenje brisanja dva ranije upisana muzeja. Zbog ove tužbe osnivanje novog muzeja još nije pravomoćno. Čak i kada sud donese odluku, žalbe će biti moguće.


A budući da osnivanje još nije pravomoćno, nije sasvim jasno kako vd žena uopće može voditi posao. Ali zbog toga se situacija još više komplicira. Budući da su u postupcima koje je provodio vd ravnatelja povrijeđena zakonska prava zaposlenika, kao i obvezna pravila o sindikalnim pravima, Dežman je zatražio hitan nadzor inspekcije rada zbog kršenja zakona.


Problema može biti i s nadzorom jer je ta inspekcija u nadležnosti ministra rada Luke Meseca koji je predsjednik Ljevice. Stranka koja provodi zatvaranje dvaju muzeja i čistku s ministricom kulture Astom Vrečkom.Cijeli zahtjev za inspekcijski nadzor zbog smanjenja prava radnika je sljedeći:

Inspektorat za rad Republike Slovenije

gp.irsd@gov.si

Štukljeva cesta 441000 Ljubljana


Ljubljana, 12. ožujka 2023


Predmet: Zahtjev za hitan inspekcijski nadzor kod poslodavca Muzej novije in suvremene povijesti, Celovška 23, Ljubljana i otklanjanje povreda prava radnika


Poštovani,

Ovim dopisom podnosim zahtjev za otklanjanje povreda prava radnika, a u nastavku Vam dajem detaljno objašnjenje o čemu se radi, i to:


Obrazloženje:


Vlada Republike Slovenije donijela je 19. siječnja Odluku o osnivanju javne ustanove Muzej novejše in suvremene povijesti Slovenije (u daljnjem tekstu MuZXXI). Ovom odlukom se utvrđuje da se upisom MuZXXI iz registra brišu Muzej novije povijesti (u daljnjem tekstu MNZS) i Muzej slovenske osamosvojitve (u daljnjem tekstu MSO). Iako su zaposlenici MNZS-a, Vijeće MNZS-a, stručnjaci (izjavu dr. Verene Vidrih Perko i dr. Marka Štepca potpisalo je 176 ljudi), Udruga za vrednote slovenske osamosvojitve i druge javne osobe također Budući da su politički čelnici i stranke upozoravali na nepromišljenu i provokativnu odluku te ukazivali na izostanak bilo kakve javne i stručne rasprave te ukazivali na nejasne procedure, potpuno neprimjeren naziv i druge dileme, MK je pokrenula postupke. Dana 13. veljače 2023. sudskim rješenjem upisan je MuZXXI, a brisani su MNZS i MSO. Da, ne unutra d. ravnateljica, mr.sc. Ni Nataša Robežnik ni MK nisu pripremili potrebne procedure, bitne sa stajališta pravnog statusa radnika i zaštite njihovih ugovornih i drugih prava iz radnog odnosa, ali iz toga proizlazi da je Robežnik ujutro 14. veljače poslala zaposlenicima vrlo kontroverzan prijedlog sistematizacije i zatražila očitovanje zaposlenika isti dan. Na upozorenje dvaju sindikata MNZS-a, Glose i Sviza, koji su prosvjedovali zbog nezakonitosti, rok za dostavu primjedbi i prijedloga produljen je do 21. veljače. Ja sam 15. veljače i Robežniku i svim zaposlenicima poslao protokol koji je Glosa zahtijevala za prihvaćanje sistematizacije:

———————————————————————————

Jože Dežman: “Izbrisan sam. Ne dobivam nikakve muzejske obavijesti, ne pozivaju me ni na kakve sastanke, oduzeto mi je pravo glasa... Zbog nezakonitog prihvaćanja sistematizacije podnio sam prijavu inspekciji rada. Bojim se da će u programu za 2023. godinu cenzurirati izložbu o pronalasku 3450 ubijenih u ponoru ispod Macesnove Gorice.

———————————————————————————

„Sindikat uvijek mora biti upoznat sa sadržajem sistematizacije prije bilo kakvog prihvaćanja/promjene! Članak 10. Zakona o radnim odnosima (pisrs.si), kaže da su novčane kazne za kršenje ove odredbe stroge (npr. točka 1. prvi stavak članka 217.a Zdr-1)!To se odnosi i na druge opće akti poslodavca...


Posebno ističem da u javnim ustanovama iz područja kulture poslodavac mora postupati ne samo prema 10. Članak Zdr-1 i prijedlog sistematizacije potrebno je prije prihvaćanja proslijediti sindikatu, ako sindikat da mišljenje u roku od osam dana dužan ga je razmotriti i odlučiti o njemu prije donošenja općih akata, također je dužan poštovati uvodnu odredbe Kolektivnog ugovora za kulturne djelatnosti u Republici Sloveniji i posebno45. čl. Zakona o ostvarivanju javnog interesa u kulturi, odnosno "posljedično"26. Članak Zakona o državnim službenicima. To ne samo da kaže da prije donošenja općeg akta koji utječe na prava ili obveze državnih službenika, nadzornik mora omogućiti reprezentativnom sindikatu da da svoje mišljenje, već je potrebno i prijedlog akta uputiti obrtu. sindikata i odrediti razuman rok (ne samo osam dana) za formiranje mišljenja. Potonje sindikat mora uzeti u obzir ili pozvati na usuglašavanje.Ako se ne postigne usklađenost prijedloga akta s mišljenjem sindikata, može se donijeti neusklađeni akt, ali razlozi zbog kojih je mišljenje doneseno. ne uzeti u obzir mora se pismeno obrazložiti i poslati sindikatu. Zbog svrsishodnosti i važnosti pitanja, pozitivno mišljenje (suglasnost) nikada ne treba dati bez prethodnog temeljitog razmatranja akta sa svih strana. Zaposlenici bi trebali dati svoje komentare, mišljenja, stavove i sl. jer to može biti od koristi za sve. Ako poslodavac tada odbije uvažiti (razumne) inicijative/prijedloge radnika ili sindikata, potonji nema izbora nego npr. kolektivni spor, možda prijava inspekcijskim službama i sl. Ali u ovom slučaju - kao i u svakom slučaju - naša pravna služba će Vam pomoći!"


Zaposlenici su iznijeli svoje stavove, ali nisu dobili odgovor. Nije im predočen ni tekst sistematizacije u kojem su se stavovi zaposlenika trebali uvažiti ili s obrazloženjem odbaciti. Dana 23. veljače održan je sastanak vijeća MuZXXI. Još nema zapisnika sa sjednice vijeća MuZXXI. Također, zaposlenici do danas nisu dobili navodno usvojenu sistematizaciju. Zato sam 1. ožujka Robežnikovoj napisao:


“Draga Nataša, bojim se da žar s kojim se vodi postupak u MuZXXI ne vodi dobrom ishodu. Još jednom prilažem standarde po kojima bi se trebala odvijati prihvat sistematizacija u kulturnim ustanovama. Zaposlenici su svoje stavove i primjedbe na prijedlog sistematizacije dostavili u roku od osam dana. Trebalo bi i na njih dobiti odgovor ili prijedlog sistematizacije. Nije bilo toga. Ipak, sistematizacija je stavljena na dnevni red sjednice vijeća. I predstavnik zaposlenika i sindikat ukazali su na dubiozu postupka. Ako sam dobro shvatio, prihvaćeno je pod uvjetom da se naknadno ispravi. Kako bismo izbjegli ozbiljnije komplikacije, bilo bi dobro da nam pojasnite kako je unatoč jasnim uvjetima prihvaćanja sistematizacije moglo doći do ovakvih prekršaja. I smatram da kako sindikati, koji su uvijek upozoravali na nezakonite pritiske na zaposlenike, tako i sami zaposlenici, a posebno javnost, moraju dobiti odgovore na ta pitanja.”


Robežnikova je isti dan odgovorila:

„Poštovani gospodine dr. Jože Dežman, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Muzeja novije in novije zgodovine Slovenije razmatran je na 2. sjednici upravnog odbora Zavoda Muzeja nove in novije zgodovine Slovenije, u nazočnosti dr. svi članovi vijeća zavoda, uključujući i predstavnike radnika, te predstavnike dvaju reprezentativnih sindikata - Glose i Sviza. Sastanak je održan 23. veljače 2023. Oba sindikata su dala pozitivno mišljenje. Sindikat Glosa predložio je da se u sistematizaciju uvrste i promjene u platnim razredima, koji su utvrđeni Aneksom kolektivnog ugovora za kulturne djelatnosti Republike Slovenije (Urani list, br. 136/22). To su potvrdili i članovi vijeća i uvršteno je u Poslovnik. Članovi vijeća također su se složili s prijedlozima sindikata Glosa da se pojedini prijedlozi reguliraju posebnim aktom poslodavca, a i to ćemo urediti. Vijeće je također donijelo odluku da će bez zadrške ponovno razmatrati Pravilnik te razmotriti i prijedloge zaposlenika. Određeni prijedlozi zaposlenika već su sadržani u Pravilniku. Kao što sam već napisala, a opet da naglasim, nema želje isključivati radnike, naprotiv, radimo u suradnji s radnicima i nastojimo zajedno s njima sukreirati bolje radno okruženje.”


Odgovorio sam joj istog dana:

“Draga Nataša, bojim se da s ovakvim nejasnim odgovorima nećemo daleko stići. Ovo su važna proceduralna pitanja koja zahtijevaju malo sadržajnije objašnjenje od onoga što ste dali. Osnovni je nalaz da su prekršeni svi vremenski protokoli potrebni za ispravno postupanje sa sistematizacijom. Dobili ste mišljenja i komentare zaposlenika. Kada su zaposlenici dobili odgovor na njih? Što je u navodno prihvaćenoj sistematizaciji prihvaćeno, a što odbačeno i zašto? Kada su zaposlenici dobili sistematizaciju na razmatranje? Kada je održana rasprava o sistematizaciji? Gdje su dokumenti, zapisnici, materijali...? Očekujem da će biti spremni za pregled i objavljeni na web stranici MuZXXI u najkraćem mogućem roku. Međutim, postoje mnoga sadržajna pitanja. Jedno od temeljnih pitanja je hoće li u sistematizaciji biti navedena i lokacija u Poljanskoj 40, koja je također navedena u odluci o osnivanju. Ako se nabrajaju Cekinov dvorac i Depoi Državnih muzeja u Pivki, zašto se ne bi navela i Poljanska 40. Ali ako Poljanska 40 više nije u MuZXXI, zaključujem da je netko negdje nekako promijenio odluku o osnivanju MuZXXI. ? U kakvoj ste se izvanrednoj situaciji našli govori i činjenica da je MuZXXIše bez programa. S obzirom na obećanja da će nova institucija pružiti izvrsne uvjete za zbirke, studije i izložbe iz demokratizacije, osamostaljenja, obrane i razvoja Republike Slovenije, javnost naravno zanima kakvi nam se viškovi spremaju. Dakle, što je s programom MuZXXI za 2023?"


Nije bilo odgovora na moja pitanja. A ne mogu biti takvi da bi Robežnika mogao opravdavati nezakonite postupke ili povrede u prihvaćanju sistematizacije. Budući da je očita namjera ovakvim načinom rada iznuditi nekakva rješenja u koja zaposlenici nisu uključeni ili ih barem nisu upoznati, a koja će značajno ugroziti poslovanje MuZXXI, molim Inspekciju rada da poduzme mjere. Izvanredno stanje u koje su i MuZXXI i njegovi zaposlenici dovedeni nepromišljenim postupcima nastavit će se pogoršavati. Zbog brze registracije MuZXXI nema donesen program rada za 2023. Također nije jasno gdje će biti smješteni djelatnici MSO-a koji će biti premješteni u zgradu MuZXXI. Za njih još nema soba, niti je jasno kako će osigurati novac za njihovo uređenje.


Dodao bih da ni sam nisam dobio nikakvu službenu obavijest o svojoj funkciji nakon smjene s mjesta ravnatelja. Iako i dalje primam plaću u novoj ustanovi, ne šalju mi nikakve interne opomene, niti sam uključen u bilo kakvu raspravu o bilo čemu. Na temelju Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja tražim da mi dostavite kome je predmet dodijeljen i pod kojim brojem se predmet vodi, kao i očekivani datum završetka postupka s zahtjev da i mene službeno obavijeste o zaključcima.


Na temelju navedenih činjenica predlažem nadležnom tijelu da provede inspekcijski nadzor Muzeja nove in suvremene zgodovine, Celovška 23, Ljubljana i izda rješenje da poslodavac otkloni učinjeni prekršaj, a Inspektorat za rad Republike Slovenije. temeljem navedenog prekršaja, naslovno tijelo, odnosno Muzej novije povijesti i moderne povijesti propisno je sankcioniran na temelju točke 1. stavka 1. članka 217.a Zdr-1.


Molimo Vas da me u što kraćem roku obavijestite o otklanjanju gore navedenih povreda na gore navedenu adresu. ili na e-mail adresu jdmemores@gmail.com.


dr. Jože DežmanaKompletan sadržaj na ovim stranicama © Hrvatski Filmski Institut. Sva prava pridržana