HRVATSKI FILMSKI INSTITUT

STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOG ISELJENI҆TVA

#       16 minute           2022    

Sa svojom parlamentarnom demokracijom i trŇĺiŇ°nim gospodarstvom, Republika Hrvatska obiluje ljudskim kapitalom i prirodnim resursima, ali joŇ° uvijek znatno zaostaje za najrazvijenijim zemljama svijeta u ostvarivanju svojih potencijala.¬†


Unatońć tome Ň°to ima sve prirodne i ljudske komponente za uspjeŇ°an razvoj druŇ°tva, postoji politińćki status quo izmeńĎu snaga koje Ňĺele u potpunosti prihvatiti demokratsko, produktivno, demografski ukljuńćivo slobodno trŇĺiŇ°no gospodarstvo i onih koji traŇĺe iskljuńćivo vlastiti interes, ukorijenjen u proŇ°losti privilegiranih komunistińćkih elita.¬†


To je rezultiralo rastuńáim nezadovoljstvom stanovniŇ°tva drŇĺavnim odluńćivanjem i upravljanjem, sluŇĺbenicima koji toleriraju i time promińću podobnost nad kvalitetom te korupciju nad transparentnoŇ°ńáu i odgovornoŇ°ńáu. Sve to dovodi do zastoja demokratskog, ekonomoskog i demografskog razvoja te iseljavanjem velikog broja mladih ljudi. U pokuŇ°aju da se znanstveno rijeŇ°i ovaj problem i da znanost ponudi rjeŇ°enja koja bi odredila odreńĎivanje buduńánosti Hrvatske drŇĺave u spomenutom aspektu, SveuńćiliŇ°te u Zagrebu osnovalo je Hrvatski studij, a odnedavno i odjel za demografiju i hrvatsko iseljeniŇ°tvo.


Redatelj            Nikola Knez

Producent¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nikola Knez, Damir O. RadoŇ°

Scenarij            Dr. Dorothy McClellan

Narator.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Zlatko Jelinińá

Direktor fotografije   David Knez

MontaŇĺer.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kristian Matias Knez

Film Genre        Dokumentarni          

 

Znanstveni rad nije dostupan

Gledanjem filma ili kupnjog istog, pristajete na naŇ°e Uvjete.¬†¬† Hrvatski Filmski Institut, 2015 ¬© Sva prava pridrŇĺana.

Kompletan sadrŇĺaj na ovim stranicama od 2015 ¬© Hrvatski Filmski Institut, Sva prava pridrŇĺana